Hilbert Rock

Koreograf: Kjell Swartling
Nivå: beginner / intermediate
Beskrivning: 4 wall line dance, 48 counts
Musik: The Woolpackers "Hillbilly Rock, Hillbilly Roll" (178 BPM)

Lock step, step, scuff, lock step, step, touch
1. Kliv framåt med höger fot
2. Korsa vänster fot bakom höger
3. Kliv framåt med höger fot
4. "Sparka" fram vänster fot och låt den
toucha golvet intill höger på väg fram
5. Kliv framåt med vänster fot
6. Korsa höger fot bakom vänster
7. Kliv framåt med vänster fot
8. Toucha med höger fot bakom vänster

Scuff och swing 90 grader, håll, swing och vänd 1/4, hitch
1. Vrid höger fot 90 grader åt höger, svinga benet ut åt höger och låt foten
toucha golvet bakom vänster på väg ut
2. Håll
3. Svinga tillbaka höger ben framför vänster samtidigt
som du vänder 1/4 åt vänster
4. Lyft upp höger knä

Stomp höger, vänster, höger, håll
1. Stampa med höger fot intill vänster
2. Stampa med vänster fot intill höger
3. Stampa med höger fot intill vänster
4. Håll

Step, klapp, korsa bakom, klapp, step, klapp, intill, håll
1. Kliv till vänster med vänster fot
2. Klappa
3. Sätt höger fot bakom vänster
4. Klappa
5. Kliv till vänster med vänster fot
6. Klappa
7. Sätt höger fot intill vänster
8. Håll

Step, klapp, korsa bakom, klapp, vänd 1/2, håll, intill, håll
1. Kliv till höger med höger fot
2. Klappa
3. Sätt vänster fot bakom höger
4. Klappa
5. Kliv till höger med höger fot
(påbörja vändningen åt höger)
6. Håll
7. Vänd 1/2 varv åt höger och sätt vänster fot intill höger
8. Håll

Apple jacks och pigeon toes
1. Vrid vänster häl åt vänster samtidigt som du vrider höger tå åt höger
2. Vrid tillbaka fötterna framåt
3. Gå upp på tå och vrid ut hälarna
4. Sätt ned hälarna intill varandra
5.Vrid vänster tå åt vänster samtidigt som du vrider höger häl åt höger
6. Vrid tillbaka fötterna framåt
7-8. Upprepa steg 3-4

Korsa, håll, unwind, håll, step, håll, vänd 1/2, håll
1. Korsa höger fot framför vänster
2. Håll
3. Vänd 1/2 varv åt vänster
4. Håll
5. Sätt fram höger fot
6. Håll
7. Vänd 1/2 varv åt vänster
8. Håll

Börja om