Slappin' Leather

Koreograf: Gayle Brandon
Nivå: beginner / intermediate
Beskrivning: 4 wall line dance, 38 counts
Musik: Shooting From The Hip by Barry Upton & Wild At Heart, Tulsa Time by Don Williams

  Heel steps
1 Sätt fram höger häl
2 Sätt ned höger fot intill vänster
3 Sätt fram vänster häl
4 Sätt ned vänster häl intill höger
5-8 Upprepa steg 1-4
   
  Häl, häl, tå, tå, Diamant
1-2 "Dutta" med höger häl framåt två gånger
3-4 "Dutta" med höger tå bakåt två gånger
5 Sätt fram höger tå
6 Peka ut till höger med höger tå
7 Böj höger knä, lyft upp hälen bakom dig och slå på skon med vänster hand
8 Ha kvar knäet böjt, lyft hälen ut åt höger och slå på skon med höger hand
   
  Slap turn, Wine höger och slap
1 Ha kvar knäet böjt, lyft upp hälen till vänster knä och slå på skon med vänster hand
2 Ha kvar knäet böjt, lyft hälen ut till höger och slå på skon med höger hand samtidigt som du vrider 1/4 åt vänster
3 Kliv till höger med höger fot
4 Sätt vänster fot bakom höger
5 Kliv till höger med höger fot
6 Böj vänster knä, lyft upp hälen bakom dig och slå på skon med höger hand
   
  Wine vänster och slap, Gå bakåt och hitch
1 Kliv till vänster med vänster fot
2 Sätt höger fot bakom vänster
3 Kliv till vänster med vänster fot
4 Böj höger knä, lyft upp hälen bakom dig och slå på skon med vänster hand
5 Kliv bakåt med höger fot
6 Kliv bakåt med vänster fot
7 Kliv bakåt med höger fot
8 Lyft upp vänster knä och gör ett litet hopp framåt
   
  Step, intill, step, stomp, Pigeon toes
1 Kliv framåt med vänster fot
2 Dra höger fot intill vänster
3 Kliv framåt med vänster fot
4 Stampa med höger fot intill vänster
5 Gå upp på tå och vrid ut båda hälarna
6 Sätt ned båda hälarna intill varandra
7-8 Upprepa steg 5-6